Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez 2040 Spółka z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków KRS 0000626022, NIP 9442251749, REGON 364839255.

Cele projektu

Platforma inteligentnego asystenta, który uwzględniając warunki w jakich działa firma analizuje codzienne działania pracowników i pomaga im podejmować decyzje związane z codzienną pracą z klientami. System łączy dane z różnych źródeł, a następnie analizuje je wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (deep learning).

Planowane efekty

Planowana jest realizacja prac B+R zgodnie z planem rozwoju projektu.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 000 000 PLN; Wartość grantu: 800 000 PLN

Back to main page