Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept Bridge Alfa.

Cele projektu

Stworzenie platformy inteligentnego asystenta, który uwzględniając warunki w jakich działa firma analizuje codzienne działania pracowników i pomaga im w podejmowaniu decyzji związanych z codzienną pracą z klientami. System łączy dane z różnych źródeł, a następnie analizuje je wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (deep learning).

Planowane efekty

Planowana jest realizacja prac B+R zgodnie z planem rozwoju projektu.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 000 000 PLN; Wkład z Funduszy Europejskich: 800 000 PLN

Back to main page